Otázky a odpovědi

Home / Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi

Lektoři ke komunikaci používají vyučovaný jazyk v maximální možné míře. U studentů s nižší znalostí může být čeština použita při vysvětlování gramatiky, či složitější aktivity, aby se předešlo nedorozumění. S rostoucí jazykovou úrovní již čeština není nutnou pomůckou.

Učíme všechny úrovně – od naprostých začátečníků, kteří se s jazykem ještě nesetkali, až po studenty s nejvyšší úrovní dle Evropského referenčního rámce, tj. úrovní C2.

Spolupracujeme i s rodilými mluvčími, kteří v případě zájmu klientů vyučují v individuálních kurzech. Skupinové kurzy jsou vždy vedeny českým lektorem.

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, protože oba typy výuky mají své výhody a nevýhody. Individuální výuka Vám bude ušita vshutku na míru – náplň i tempo hodin bude přesně kopírovat Vaše představy a potřeby. Na druhé straně se jedná o nejdražší formu výuky. Ve skupině se naopak podřizujete většině, na druhé straně můžete komunikovat s větším počtem lidí a zároveň je zde stanovena nižší cena. Je třeba zvážit, co si od kurzu slibujete – zda je to rychlý postup a preferujete maximum svého prostoru, nebo naopak spíše preferujete větší skupinu a jste připraveni se přizpůsobit.

Chcete další informace?