Pro správné zařazení do jazykového kurzu je pro nás zásadní znát Vaši jazykovou úroveň. K tomu nám pomůže, absolvujete-li následující test. Tento test je naprosto nezávazný, poznamenejte si, však prosím, jeho výsledek pro případ, že budete mít zájem o zařazení do kurzu.

Test má celkem 5 částí po 10ti otázkách, přičemž jen jedna z nabízených variant odpovědí je správná. Zodpovíte-li alespoň 8 z 10ti otázek dobře, postupujete do vyšší úrovně. Na začátku následující stránky budete mít potvrzenou právě absolvovanou úroveň a odkaz na pokračování testu. Na konci testu se dozvíte, jaká je Vaše jazyková úroveň.
Délka testu závisí na Vaší úrovni, nicméně by neměl trvat déle než 30 minut.

Hodně úspěchů při vyplňování testu!!