Zkoušky Cambridge English jsou celosvětově nejrozšířenější jazykou kvalifikací. Mají stoletou tradici a jsou rozšířeny na všech světových kontinentech. V České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách.

 

Ročně tyto zkoušky absolvuje více než 3 miliony kandidátů. Celosvětově tyto zkoušky uznává více než 15 000 univerzit a zaměstnavatelů.

 

V České republice mezi ně patří  např. Česká národní banka, Česká  pojišťovna, DHL, HP, Hochtief, Komerční Banka, Metrostav, Raiffeisenbank, Siemens, Skanska, Škoda Holding, Telefónica O2, T-Mobile, Zentiva, ČVUT v Praze, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita, Metropolitní univerzita a řada dalších.

Proč skládat zkoušky Cambridge English?

 • jsou jedinečným dokladem Vaší jazykové znalosti
 • výhoda u přijímacího řízení na SŠ a VŠ
 • výhoda při hledání zaměstnání
 • lepší platové ohodnocení
 • jedna z podmínek pro managerské posty ve státní správě
 • při zájmu o studium na zahraničních univerzitách
 • motivace pro další studium
 • YLE Starters, Movers, Flyers

Zkoušky jsou vhodné pro děti ve věku cca 7‑14 let. Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování si cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků v angličtině.

 • Cambridge English: Key (KET)

Je první zkouškou Cambridge dle úrovně pokročilosti. Certifikát hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek.[

 • Cambridge English: Preliminary (PET)

Je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími jako předstupeň FCE.

 • Cambridge English: First (FCE)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

 • Cambridge English: Advanced (CAE)

Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Jedná se o velmi vysokou úroveň pokročilosti.

 • Cambridge English: Proficiency (CPE)

Znamená vysokou úroveň znalostí. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.